Politica de Confidențialitate

  • Sdu.ro folosește doar cookie-urile necesare functionării corecte a site-ului și creării unei experiențe plăcute utilizatorilor si membrilor sai.
  • Sdu.ro nu foloseste niciun serviciu de reclame, afiliere sau targetare a utilizatorilor, prin urmare nu produce si nu stocheaza cookie-uri specifice acestor activități
  • Sdu.ro nu partajeaza datele utilizatorilor cu nici o alta entitate sau serviciu
  • Sdu.ro nu intermediază și nici nu efectuează niciun fel de tranzacții economice.
  • Sdu.ro folosește Google Analytics pentru a monitoriza traficul in site si a crea rapoarte de optimizare. Sdu.ro inegistreaza aceste date prin Google Analytics in mod complet anonim, acestea neputand fi in niciun fel atribuite unei persoane. Datele colectate contin paginile vizitate in site, durata de vizitare, zona din care se acceseaza site-ul (orasul), viteza de incarcare a siteului , canalul de referinta al utilizatorului si daca au existat erori ale site-ului in interactiunea cu utilizatorul.